EEN UNIEK & CONSTRUCTIEF BURGERINITIATIEF

ProbleemSchijndemocratie, te machtige lobbygroepen, te hoge belastingen, geldverspilling en vriendjespolitiek martelen ons land. De burger is machteloos.
OplossingActio Populi eist bindende referenda om het laatste woord over elke materie terug aan de bevolking te geven. Zwitserland , Ijsland en Porto Alegre achterna.
Hoe?Actio Populi roept de verantwoordelijke instanties voor de rechter via een historische collectieve dagvaarding (class action).
En U?Reserveer alvast uw plaats in de geschiedenisboeken door lid te worden en u in te schrijven op de eiserslijst. Op die manier kunnen we als volk zelf onze toekomst bepalen!

Lees verder             of              Nodig een spreker uit