Geachte Burger,

Op dit moment wordt het basisbeginsel van de democratie niet gerespecteerd, INSPRAAK VAN DE BURGER IS ONBESTAANDE.

Verder begint België de geschiedenis in te gaan als een KLUCHT. We gaan de geschiedenis in als het land waar de Waal en de Vlaming / de Franstalige en de Nederlandstalige vechten om een stuk van 2 EUR terwijl de briefjes van 50 EUR de deur uit vliegen, recht in de zakken van…

CONCLUSIE: Vooraleer burgers zich uitspreken over het al dan niet splitsen van het land, een links, centrum of rechts beleid, zou IEDEREEN, minstens de helft van de kiesgerechtigde bevolking, zich achter het basisbeginsel van de democratie en dus achter Actio Populi moeten scharen.

Zo niet blijft de bevolking voor eeuwig onderworpen aan lobbygroepen en incompetente traditionele zuilen. De verdeel- en heerspolitiek die gevoerd wordt, functioneert gewoon als AFLEIDING.

Bijvoorbeeld: Taalproblemen worden in dit land overbelicht en zijn 100% de fout van politici. Dit staat onweerlegbaar vast. Indien iedere gemeenschap zeggenschap over zijn taal gehad had, dan hadden nieuwkomers zich aan de gebruiken in de lokale gemeenschap moeten aanpassen.

Verder zal het snel duidelijk worden dat met echte inspraak SOCIALE rechten in een bloeiende ECONOMIE met respect voor het MILIEU kunnen bestaan. 3 IN 1 dus!

Landen waar referenda gebruikt worden door de BEVOLKING en niet door politici als legitimatiemiddel bewijzen met RASSE SCHREDEN vooruit te gaan: de economie herleeft, aanwezigheid van een gepast sociaal vangnet, een goede infrastructuur, een correct functionerend justitieapparaat en zorg voor het milieu.

Alsook wordt zo DE FAMILIE en de lokale gemeenschap als kern van de maatschappij gesteund (minder echtscheidingen, minder zelfmoorden, meer communicatie en meer betrokkenheid).

We wensen de burger dan ook veel lees- en studieplezier op deze website en hopen dat jullie evenveel positieve verandering willen als wij!

Met oprechte groeten,

Vzw Actio Populi