Mee dagvaarden

Door verder te gaan, wordt u lid van de Vzw Actio Populi en tekent u in op de eiserslijst. Deze lijst wordt ANONIEM gehouden totdat wij met 50.000 leden zullen zijn en daarna enkel aan de rechterlijke instanties meegdeeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor wie lid wil worden van de vzw Actio Populi én mee wil dagvaarden. In deze algemene voorwaarden hebben bepaalde woorden een specifieke betekenis:

 • “Vzw” Hiermee wordt de vzw Actio Populi bedoeld.
 • “Lid” Hiermee wordt iedere natuurlijke persoon bedoeld met Belgische nationaliteit en ouder dan 18 jaar, alsook iedere rechtspersoon met een maatschappelijk zetel in België.

De voorwaarden:

 • Als natuurlijk persoon kunt U enkel lid worden wanneer u de Belgische nationaliteit bezit en ouder bent dan 18 jaar. Als rechtspersoon kunt u enkel lid worden wanneer u uw maatschappelijk zetel in België hebt.
 • U kunt enkel lid worden door op het onlineformulier “dagvaarden” de gevraagde gegevens te vermelden en een éénmalig lidgeld naar eigen keuze bij te dragen.
 • U verschijnt op de eiserslijst wanneer u uw bijdrage stort op het rekeningnummer IBAN BE02 7310 2758 3640 van de Vzw (BIC Code KREDBEBB) met de vermelding van de gegeven referentie. Zonder deze referentie wordt u gewoon lid.
 • U bent bewust dat de collectieve vordering pas doorgaat wanneer 50.000 mensen mee dagvaarden én er voldoende financiële middelen voor handen zijn om alle nodige juridische procedures en mogelijke kosten te bekostigen. Deze opportuniteit wordt deels beoordeeld door de Orde van de Advocaten en deels door de Vzw.
 • U laat toe dat de Vzw uw persoonlijke gegevens enkel gebruikt in de juridische procedures tegen de bevoegde instanties/personen voor het bekomen van "het recht om bindende referenda te houden".
 • U NIET VERANTWOORDELIJK BENT voor alle mogelijke kosten zoals dagvaardingskosten, gerechtskosten, rechtsplegingsvergoedingen, schadevergoedingen, advocatenkosten.
 • U instemt met het feit dat de Vzw zal optreden als hoofdeiser en dat bijgevolg deze Vzw in overleg met de advocaat/advocaten zal bepalen wat er in de dagvaarding(en) en conclusies zal staan. (Wanneer iedereen opmerkingen zou kunnen maken, zou dit de gehele organisatie dusdanig vermoeilijken)
 • U kunt zich te allen tijde van de eiserslijst verwijderen door een e-mail te sturen via het contactformulier op de website www.actiopopuli.be met als onderwerp "Ik annuleer mijn inschrijving als eiser(es)".
 • U kunt te allen tijde inzage in uw privégegevens verkrijgen door een e-mail te sturen via het contactformulier op de website www.actiopopuli.be met als onderwerp "Toegang tot en correctie van mijn privégegevens".

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden!